Sunday, 16/12/2018 - 06:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hòa An - Người quản trị: Trần Văn Hoàn

Công văn số 80 PGD&ĐT-GDDT&CTHSSV  ngày 04/6/2018 Về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định s số 1501/QĐ-TTg

Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày hiệu lực:
04/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 248 QĐ-PGD&ĐT cử CB, GV coi thi dự phòng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Ngày ban hành:
29/05/2018
Ngày hiệu lực:
29/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 13/KH-PGD&ĐT ngày 28/5/2018 về triển khai thực hiện Đề án "Hợp tác Quốc tế về phòng, chống mua ban người" Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2018

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
28/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 78/PGD&ĐT-TC về việc tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành GD&ĐT

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
28/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 79/PGD&ĐT-GDDT&HSSV ngày 28/5/2018 về việc phân luồng giáo dục sau THCS

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
28/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực