Friday, 22/03/2019 - 09:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hòa An - Người quản trị: Trần Văn Hoàn
Văn bản liên quan

Công văn số 57 PGD&ĐT-GDDT&CTHSSV ngày 07/5/2018 của Phòng GD&ĐT Hoà An,  Hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 17-18 đối với Giáo dục Trung học

Ngày ban hành:
15/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 54/PGD&ĐT-GDMN ngày 03/5/2018 của Phòng GD&ĐT Hoà An, Hướng dẫn sơ kết 2 năm triển khai chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

Ngày ban hành:
03/05/2018
Ngày hiệu lực:
03/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 50/PGD&ĐT ngày 23/4/2018 về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" 

Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
23/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 49/PGD&ĐT-TC ngày 23/4/2018 của Phòng GD&ĐT Hoà An về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
23/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực