Friday, 22/03/2019 - 09:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hòa An - Người quản trị: Trần Văn Hoàn
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 35 phối hợp giữa Phòng GD&ĐT và Trung tâm y tế huyện Hòa An về bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày hiệu lực:
29/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 236/SGD&ĐT-VP ngày 27/3/2018 về việc triển khai thực hiện xét và đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018 

Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
27/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chương trình công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhuiệm vụ năm học đối với GDTX

Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực